Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng công chức văn phòng tỉnh Champasak, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phoulaiat Bounpheng
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Nguyễn Huyền Phương
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Khánh Linh
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Quản lý công
4 ThS
Giải quyết khiếu nại tại Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh
Trần Nguyễn Tuấn Hoàng
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Quản lý công
5 ThS
Ứng dụng tiêu chuẩn iso 9001:2008 vào giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một của liên thông tại ủy ban nhân dân quận bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Huyền
PGS.TS.Huỳnh Văn Thới 2020 2020
6 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra viện KSND Thành phố Hồ Chí Minh
ĐOÀN XUÂN LÂM
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
7 ThS
Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh - từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi
PHẠM TẤN PHƯỚC
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
8 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
NGUYỄN TRƯỜNG DUY
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
9 ThS
Văn hóa công vụ của cán bộ, công chức UBND phường, quận Thủ Đức Tp. HCMThành phố Hồ Chí Minh
LÊ THỊ PHƯƠNG ANH
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số của UBND tỉnh Lâm Đồng
KIỀU CÔNG MINH
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
11 ThS
Ứng dụng tiêu chuẩn iso 9001:2008 vào giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một của liên thông tại ủy ban nhân dân quận bình thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Huyền
PGS.TS.Huỳnh Văn Thới 2020 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài tại tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Hồng Vân
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Quản lý công
13 ThS
Giải quyết vụ án hành chính của tòa án nhân dân cấp tỉnh - Từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Sang
PGS.TS Huỳnh Văn Thới 2020 Luật hiến pháp
14 ThS
Giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân cấp Tỉnh - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Sang
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
15 ThS
Thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Khan
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
16 ThS
Quản lý nhà nước về biển và hải đảo của ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Đặng Văn Thân
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 0 Quản lý công
17 ThS
Văn hóa pháp lý của công chức trong cơ quan Nhà nước hành chính cấp Huyện tỉnh Lâm Đồng
NGUYỄN KHẮC HIẾU
HUỲNH VĂN THỚI 0 Quản lý công
18 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ BÁ KHÁNH TRÌNH
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020
19 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN MINH KHA
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020
20 ThS
Thực hiện pháp luật về bồi thường cho người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn tại tỉnh Bình Phước
TRẦN THỊ THÙY
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2020
21 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2019
22 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ ANH NHƯ Ý
PGS. TS HUỲNH VĂN THỚI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
23 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ HÒA
PGS. TS HUỲNH VĂN THỚI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
24 ThS
Giám sát giải quyết khiếu nại của đoàn đại biểu quốc hội-từ thực tiễn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Hoa Cúc
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
25 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang
Lê Lâm Sơn
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
26 ThS
Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Đào Văn Mười
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
27 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG
PGS.TS. HUỲNH VĂN THỚI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
28 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG
PGS.TS. HUỲNH VĂN THỚI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
29 ThS
Giáo dục pháp luật về quyền con người cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng nghề Đăk Lăk
Tống Thị Trà My
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
30 ThS
Pháp luật bảo trợ xã hội - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk
Hoàng Xuân Hòa
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 30 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1