Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giám sát việc thực hiện các dự án BOT trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở Việt Nam
Ngô Anh Minh
TS. Hoàng Ngọc Hải 2020 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hà Ngô Tuấn
TS. Hoàng Ngọc Hải 2018 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1