Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng công chức quản lý cấp phòng ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Bùi Quang Nhựt
TS. Hoàng Quang Đạt 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về việc làm đối với lao động nông thôn tại Việt Nam
Lê Đại Dương
TS. Hoàng Quang Đạt 2020 Quản lý công
3 ThS
Tuyển dụng viên chức các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ
Lê Thị Phương Dung
TS. Hoàng Quang Đạt 2018 Quản lý công
4 TS
QLNN đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Trần Văn Tình
PGS.TS Phạm Dũng
PGS.TS Hoàng Quang Đạt
2019 Quản lý công
5 ThS
QLNN về giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội
Nguyễn Văn Huê
TS. Hoàng Quang Đạt 2109 Quản lý công
6 ThS
Giải quyết khiếu nại về quản lý công chức - từ thực tiễn tỉnh Bắc Kạn
Lý Hồng Việt
TS. Hoàng Quang Đạt 2019 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về việc làm đối với lao động nông thôn tại Việt Nam
Lê Đại Dương
TS. Hoàng Quang Đạt 2020 Quản lý công
8 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đăk Nông
Trần Ngọc Lâm
TS. Hoàng Quang Đạt 2017 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại tổng cục Huế, Bộ Tài chính
Phạm Thị Hiền Thảo
TS. Hoàng Quang Đạt 2016 Quản lý công
10 ThS
Bồi dưỡng cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk
Tô Tuấn Anh
TS. Hoàng Quang Đạt 2017 Quản lý công
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1