Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý quá trình hình thành tài sản công tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Hải Yến
TS. Hoàng Thị Bích Loan 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Saravanh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Amphayvane Thongmalee
TS. Hoàng Thị Bích Loan 2020 Quản lý công
3 ThS
QLNN về đấu thầu mua sắm hàng hóa trong khu vực công tại tỉnh Bắc Kạn
Ma Thị Quỳnh
TS. Hoàng Thị Bích Loan 2019 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1