Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Nông Đinh Thép
TS. Hoàng Thị Cường 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Đức Minh
TS. Hoàng Thị Cường 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1