Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐÀO HỮU TUẤN
PGS.TS. HOÀNG VĂN CHỨC 2017 Quản lý công
2 TS
QLNN về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Tạ Văn Việt
PGS.TS. Hoàng Văn Chức
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng
2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Trần Ngọc Quyên
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình
Phạm Thu Quỳnh
PGS. TS Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Hoàng Xuân Thái
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Hoàng Trung Đức
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Phạm Thị Hồng Mong
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2017 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1