Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về công giáo trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Nguyễn Chí Trung
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thu Quỳnh
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với phòng chống mại dâm trên địa bàn quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
ĐỒNG TIẾN LỰC
PGS.TS HOÀNG VĂN CHỨC 2020 Quản lý công
4 ThS
Đánh giá công chức cấp xã huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Vũ Thị Hồng Điệp
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đặng Quốc Việt
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Hồ Văn Miền
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Phan Thị Bình
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Đỗ Ngọc Khoa
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trần Thị Minh Hà
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Võ Trịnh Thu Hiền
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động phật giáo nam tông ở tỉnh Trà Vinh
Phạm Thị Phương Anh
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước đối với công giáo ở tỉnh Bình Phước
LẠI THẾ HÒA
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2019
13 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Võ Trịnh Thu Hiền
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Võ Trịnh Thu Hiền
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
15 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÀNH CHUNG
PGS. TS HOÀNG VĂN CHỨC 2018 Quản lý công
16 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
NGUYỄN TRỌNG KHÁNH
PGS. TS HOÀNG VĂN CHỨC 2018 Quản lý công
17 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ THỊ BÍCH GIANG
PGS. TS HOÀNG VĂN CHỨC 2018 Quản lý công
18 TS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam
Vũ Thế Duy
PGS.TS. Hoàng Văn Chức, PGS.TS. Hoàng Minh Đô 2018 Quản lý công
19 ThS
Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Ngọc Mai
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2018 Quản lý công
20 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Đoàn Thu Trà
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2018 Quản lý công
21 ThS
Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Đinh Trọng Quang
PGS. TS. Hoàng Văn Chức 2018 Quản lý công
22 ThS
Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Lã Thị Quỳnh Mai
PGS.TS. Hoàng Văn Chức 2018 Quản lý công
23 TS
Quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Thu Cúc
PGS.TS Hoàng Văn Chức
PGS.TS Nguyễn Minh Phương
2019 Quản lý công
24 TS
QLNN đối với hoạt động quan hệ quốc tế của giáo hội công giáo Việt Nam
Phan Thị Mỹ Bình
PGS.TS Hoàng Văn Chức
PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân
2019 Quản lý công
25 TS
QLNN đối với hoạt đọng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Hà Ngọc Anh
GS.TS Đỗ Quang Hưng
PGS.TS Hoàng Văn Chức
2019 Hành chính công
26 TS
QLNN đối với hoạt động công giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đỗ Hoàng Vương
PGS.TS Hoàng Văn Chức
TS. Bùi Hữu Dược
2019 Quản lý công
27 TS
Quá trình ra quyết định của chính quyền xã có sự tham gia của cộng đồng dân cư ở tỉnh Nam Định
Nguyễn Thị Thu Cúc
PGS.TS Hoàng Văn Chức, PGS.TS Nguyễn Minh Phương 2019 Quản lý công
28 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động phật giáo nam tông ở tỉnh Trà Vinh
Phạm Thị Phương Anh
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2020 Quản lý công
29 ThS
Quản lý nhà nước đối với đạo tin lành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thanh Huyền
PGS.TS Hoàng Văn Chức 2019 Quản lý công
30 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐÀO HỮU TUẤN
PGS.TS. HOÀNG VĂN CHỨC 2017 Quản lý công
Tìm thấy 36 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12