Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giám sát giải quyết khiếu nại của đoàn đại biểu quốc hội-từ thực tiễn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương
Nguyễn Thị Hoa Cúc
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
2 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang
Lê Lâm Sơn
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Đào Văn Mười
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Quản lý công
4 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ HỒNG PHƯỢNG
PGS.TS. HUỲNH VĂN THỚI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG
PGS.TS. HUỲNH VĂN THỚI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
6 ThS
Giáo dục pháp luật về quyền con người cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng nghề Đăk Lăk
Tống Thị Trà My
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Pháp luật bảo trợ xã hội - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk
Hoàng Xuân Hòa
PGS.TS. Huỳnh Văn Thới 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1