Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về môi trường trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Đào Thị Quỳnh
TS. Jung Gun-Yuong 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1