Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ HUYỀN TRÂM
TS. LÊ ANH XUÂN 2017 Quản lý công
2 ThS
Văn hóa công sở của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Đỗ Thị Minh Thu
TS.Lê Anh Xuân 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1