Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bảo vệ quyền con người qua kiểm sát các vụ việc hôn nhân và gia đỉnh - Từ thực tiễn viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Mạnh Giang
PGS. TS. Lê Thị Hương 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Bảo đảm quyền vui chơi, giải trí của trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Khánh Thu
PGS.TS Lê Thị Hương 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thanh tra Chính phủ
Nguyễn Hà Linh
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
4 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Hải Vân
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
5 ThS
Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Đặng Thái Bình
PGS. TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
6 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình
Trần Thị Sáu
PGS. TS. Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
7 ThS
Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Đặng Thái Bình
PGS. TS Lê Thị Hương 2020 2020
8 ThS
Thanh tra giáo dục đối với trường THPT trên địa bàn quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐẶNG THỊ YẾN
PGS.TS LÊ THỊ HƯƠNG 2020 Quản lý công
9 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Lê Thị Quỳnh Hương
PGS. TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
10 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về du lịch ở thành phố Hà Nội
Nguyễn Trọng Hoàng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
11 ThS
Phản biện xã hội của mặt trân tổ quốc Việt Nam - từ thực tiễn quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Vũ Thị Thanh
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
12 ThS
Quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Minh Đức
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
13 ThS
Giải quyết tố cáo của công dân - Từ thực tiễn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Nguyễn Sơn Tùng
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp
14 ThS
Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Hà
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp
15 ThS
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước - Bài học kinh nghiệm từ Triều Trần
Tạ Hoàng Hải
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
16 ThS
Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay - Qua thực tiễn tỉnh Long An
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020
17 ThS
Thực hiện pháp luật về thay đổi, cải chính hộ tịch trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
PHẠM THỊ LỆ THỦY
PGS.TS. Lê Thị Hương 2020
18 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ VĂN HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐOÀN TUẤN TƯ
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
19 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Ở CÁC TRẠI GIAM KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
MAI ĐÌNH PHONG
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
20 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
21 ThS
BẢO ĐẢM QUYỀN BỊ CÁO TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN HOÀNG TÂN
TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
22 ThS
Xử lý vi phạm hành chính về buôn lậu, buôn bán hàng cấm của phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội
Đinh Tất Phong
PGS.TS. Lê Thị Hương 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
23 ThS
Bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em ở Việt Nam hiện nay
Phạm Mỹ Dung
PGS.TS. Lê Thị Hương 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
24 ThS
Tổ chức và hoạt động của chính quyền từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Phạm Thị Lan
PGS.TS. Lê Thị Hương 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
25 ThS
Quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội
Hoàng Thanh Sơn
PGS-TS. Lê Thị Hương 2018 Quản lý công
26 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Bế Thị Tú Hằng
PGS. TS. Lê Thị Hương 2018 Quản lý công
27 ThS
Thể chế đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp phòng - từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình
Trịnh Thị Thanh Hà
PGS.TS. Lê Thị Hương 2018 Quản lý công
28 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường
Đào Duy Hoàng Nam
PGS.TS Lê Thị Hương 2019 Luật Hiến pháp
29 ThS
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước - Bài học kinh nghiệm từ triều Trần
Tạ Hoàng Hải
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
30 ThS
Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Hà
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 44 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12