Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình theo vị trí việc làm
Phạm Thanh Nga
TS. Lê Thị Trâm Oanh 2020 Quản lý công
2 ThS
Đánh giá cải cách hành chính ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trần Thị Thu Hiền
TS. Lê Thị Trâm Oanh 2020 Quản lý công
3 ThS
Đánh giá cải cách hành chính ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trần Thị Thu Hiền
TS. Lê Thị Trâm Oanh 2020 Quản lý công
4 ThS
Đánh giá cải cách hành chính ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trần Thị Thu Hiền
TS. Lê Thị Trâm Oanh 2020 Quản lý công
5 ThS
ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THANH HÀ
TS. LÊ THỊ TRÂM OANH 2020 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1