Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
BÙI ĐỨC HUY
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
Tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Nguyễn Thu Hà
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đương cao tốc Việt Nam
Trần Thị Ngoan
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Hải Ngọc Châu
TS. Lê Toàn Thắng 2016 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Vũ Đào Anh Vũ
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Quản lý công
7 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Xuân
Nguyễn Thị Thu Hằng
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Tài chính - Ngân hàng
8 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Huỳnh Minh Thảo
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1