Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Xử lý nợ xấu đã mua của các tổ chức tín dụng tại Công ty quản lý tài sản
Lê Hoàng Nam
TS. Lê Toàn Thắng 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Anh Tuấn
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Huỳnh Minh Thảo
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
4 ThS
Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân
Nguyễn Thị Thu Hằng
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương
Lê Ngọc Đại
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Tài chính ngân hàng
6 ThS
Huy động vốn đầu tư cho dự án nguồn điện tại công ty mẹ - tập đoàn điện lực Việt Nam
Phạm Văn Minh
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Tài chính ngân hàng
7 ThS
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tổng cục Thống kê, bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đặng Bình Khanh
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
8 ThS
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Nga
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum
Hồ Thị Kim Oanh
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại các phường trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Trần Minh Hà
TS. Lê Toàn Thắng 2020 Quản lý công
11 ThS
QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
BÙI ĐỨC HUY
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
12 ThS
CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
PHẠM VŨ ĐOAN TRANG
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2018 Tài chính - Ngân hàng
13 ThS
QUẢN LÝ QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ
KIỀU VĂN DUẪN
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2019 Quản lý công
14 ThS
QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CAO THỊ NGỌC HUYỀN
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2020 Quản lý công
15 ThS
QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐẶNG HIỀN NHÂN
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2020 Quản lý công
16 ThS
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HIỀN
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
17 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Đinh Ngọc Khánh
TS. Lê Toàn Thắng 2018 Quản lý công
18 ThS
QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
BÙI ĐỨC HUY
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
19 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
TS. LÊ TOÀN THẮNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
20 ThS
Tín dụng đầu tư tại ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Nguyễn Thu Hà
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Tài chính - Ngân hàng
21 ThS
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ đương cao tốc Việt Nam
Trần Thị Ngoan
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Tài chính - Ngân hàng
22 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Hải Ngọc Châu
TS. Lê Toàn Thắng 2016 Quản lý công
23 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Vũ Đào Anh Vũ
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Quản lý công
24 ThS
Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Phú Xuân
Nguyễn Thị Thu Hằng
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Tài chính - Ngân hàng
25 ThS
Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
Huỳnh Minh Thảo
TS. Lê Toàn Thắng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 25 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1