Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HOÀNG THỊ THÙY LINH
PGS.TS. LÊ VĂN ĐÍNH 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1