Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
QLNN về công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam
Tô Hồng Nam
TS.Chu Xuân Khánh
TS. Lã Hoàng Trung
2019 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1