Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Hoàng Minh Nhân
TS. Lê Đức Niêm 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1