Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện chính sách đối với người có công ở huyện Phac Ngum, thủ đô Viêng Chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Lattana Lamphoun
TS. Lê Đức Thắng 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1