Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Năng lực chủ tịch UBND cấp xã huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Lưu Văn Ninh
TS. Lê Cẩm Hà 2020 Quản lý công
2 ThS
Chất lượng công chức các sở tại tỉnh Bo Li Khăm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Vanna Phannoulath
TS. Lê Cẩm Hà 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
Trần Hồng Ngọc
TS. Lê Cẩm Hà 2020 Quản lý công
4 ThS
Chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Võ Thị Thương
TS. Lê Cẩm Hà 2020 Quản lý công
5 ThS
Chất lượng công chức văn phòng huyện Mounlapamouk tỉnh Champasack nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Souloth Manilath
TS. Lê Cẩm Hà 2020 Quản lý công
6 ThS
Chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Võ Thị Thương
TS. Lê Cẩm Hà 2020 Quản lý công
7 ThS
Chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Võ Thị Thương
TS. Lê Cẩm Hà 2020 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1