Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Phạm Thu Huyền
TS. Lê Minh Đức 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1