Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho giảng viên tại Trường Cao đẳng Cần Thơ
Lê Bá Hòa
TS. Lê Như Phong 2020 Quản lý công
2 ThS
Năng lực công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Nguyễn Viết Tuân
TS. Lê Như Phong 2020 Quản lý công
3 ThS
Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ - Từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên
Phạm Công Huấn
TS. Lê Như Phong 2020 Quản lý công
4 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức Phường tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An
MAI ĐĂNG HẢI
TS. Lê Như Phong 2019
5 ThS
Thể chế QLNN đối với các trường đại học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Trần ThanH Khiết
TS. Lê Như Phong 2019 Quản lý công
6 ThS
Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ - Từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên
Phạm Công Huấn
TS. Lê Như Phong 2020 Quản lý công
7 ThS
Năng lực công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Nguyễn Viết Tuân
TS. Lê Như Phong 2020 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1