Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
31 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM
Ung Thị Minh Trang
PGS.TS Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
32 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Trần Kim Phụng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
33 ThS
MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VÀ CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỈNH PHÚ YÊN TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
NGUYỄN THỊ TÚ VƯƠNG
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
34 ThS
QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ THÂN THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN THỊ KIM LOAN
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
35 ThS
PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
LÊ THỊ LANH
PGS.TS. LÊ THỊ HƯƠNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
36 ThS
Thể chế đào tạo bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Thu
PGS. TS Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
37 ThS
Bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự - từ thực tiễn tỉnh Đăk nông
Nguyễn Văn Hồng
PGS.TS Lê Thị Hương 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
38 ThS
Thực hiện pháp luật về hộ tịch ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Bảo Trang
PGS.TS. Lê Thị Hương 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
39 ThS
Năng lực cán bộ ủy ban nhân dân cấp xã huyện Đăk R'Lắp tỉnh Đăk Nông
Lê Quang Trường
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
40 ThS
Pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình - từ thực tiễn tỉnh Tuyên Quang
Đào Xuân Cường
PGS.TS. Lê Thị Hương 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
41 ThS
Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Phạm Thị Hải
PGS.TS. Lê Thị Hương 2016 Quản lý công
42 ThS
Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế - từ thực tiễn bệnh viện phổi trung ương
Vũ Hoàng Quỳnh
PGS.TS. Lê Thị Hương 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
43 ThS
Năng lực viên chức văn thư - lưu trữ tại tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Thị Hằng
PGS.TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
44 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
Trần Thị Sáu
TS. Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
Tìm thấy 44 kết quả. Trang 2/2 xem trang 12