Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Sự tham gia của Hội Liên hiệp phụ nữ trong thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Ninh
TS. Lê Thị Hằng 2020 Quản lý công
2 ThS
Tổ chức thi hành pháp luật dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Bá Thị Thiên Trang
TS. Lê Thị Hằng 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững ở tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Bounmy Khuonnakhanty
TS. Lê Thị Hằng 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Võ Thị Hồng Hạnh
TS. Lê Thị Hằng 2020 Quản lý công
5 ThS
QLNN về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nguyễn Thị Thu Phương
TS. Lê Thị Hằng 2018 Quản lý công
6 ThS
Bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên cấp huyện - Từ thực tiễn tỉnh Hà Nam
Phạm văn Quân
TS. Lê Thị Hằng 2019 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Lâm Kim Cương
TS. Lê Thị Hằng 2017 Quản lý công
8 ThS
Đánh giá công chức xã ở huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông
Đoàn Công Hoàng
TS. Lê Thị Hằng 2017 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Nguyễn Thị Hạnh
TS. Lê Thị Hằng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1