Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bảo đảm quyền của người khởi kiện trong giải quyết các vụ án hành chính tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
Đồng Minh Hoàn
TS. Lê Thị Hoa 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị
Hoàng Đức Thẩm
TS. Lê Thị Hoa 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Đoàn Văn Tài
TS. Lê Thị Hoa 2020 Quản lý công
4 ThS
Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp - Từ thực tiễn cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nguyễn Thị Hoàng Yến
TS. Lê Thị Hoa 2020 Luật Hiến pháp
5 ThS
Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng của tòa án nhân dân, Từ thực tiễn tại TAND quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội
Hoàng Trọng Giáp
TS. Lê Thị Hoa 2020 Luật Hiến pháp
6 ThS
Thực hiện pháp luật về hộ tịch của UBND Thành phố Thủ Dầu Môt, tỉnh Bình Dương
TRẦN VĂN LỢI
TS. Lê Thị Hoa 2020
7 ThS
Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị - từ thực tiễn quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng
Lê Thị Mai Thanh
TS. Lê Thị Hoa 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
Vy phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ - từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Trịnh Hồng Thái
TS. Lê Thị Hoa 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
9 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Phạm Quyết Thắng
TS. Lê Thị Hoa 2018 Quản lý công
10 ThS
Chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng
Chu Văn Thắng
TS. Lê Thị Hoa 2018 Quản lý công
11 ThS
Giải quyết khiếu nại,tố cáo trong hoạt động tố tụng của tòa án nhân dân - Từ thực tiễn tại tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàng Trọng Giáp
TS. Lê Thị Hoa 2020 Luật Hiến pháp
12 ThS
Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp - Từ thực tiễn cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nguyễn Thị Hoàng Yến
TS. Lê Thị Hoa 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 12 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1