Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện Nong, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào
Sorselanong Sivilay
TS. Lê Thị Trúc Anh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1