Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Lê Thị Toàn
PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh 2021 Quản lý công
2 ThS
Nâng cao chất lượng giảng viên các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đỗ Thị Kim Ngọc
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
3 ThS
Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
Cao Thị Ngọc Thoa
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
4 ThS
Tuyển dụng công chức các sở, tỉnh Luông Nậm Thà, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Feuangphilan Mapradith
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
5 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo chức danh
Mai Thị Huệ
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
6 ThS
Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk
Huỳnh Quyết Thắng
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
7 ThS
Đánh giá công chức xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đinh Tuấn Anh
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020 Quản lý công
8 ThS
Tăng cường sự tham gia của người dân vào QLNN của chính quyền cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN HOÀNG
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2020
9 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ DIỆU THUẦN
PGS. TS. LÊ THỊ VÂN HẠNH 2019 Quản lý công
10 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
LÊ NGUYỄN HUYỀN TRANG
PGS. TS. LÊ THỊ VÂN HẠNH 2019 Quản lý công
11 TS
Phát triển nguồn nhân lực các cơ quan quản lý nhà nước ngành môi trường Việt Nam
Nguyễn Kim Tuyển
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh, TS. Hoàng Mai 2018 Quản lý công
12 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức xã thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Lê Thị Hương Giang
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2018 Quản lý công
13 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức làm việc tại Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2018 Quản lý công
14 TS
Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam
Cao Hưng Thái
PGS. TS. Lê Thị vân Hạnh
GS.TS Nguyễn Công Khẩn
2019 Hành chính công
15 TS
Quản lý các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Văn Viên
PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh, PGS.Ts Lê Minh Quân 2020 Quản lý công
16 ThS
Chất lượng công chức Bộ Tài nguyên và môi trường
Nguyễn Đức Nam
PGS. TS Lê Thị Vân Hạnh 2017 Quản lý công
17 ThS
Sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai
Phan Thị Linh Giang
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2017 Quản lý công
18 ThS
Tuyển dụng viên chức tại ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam
Trần Vũ An
PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh 2016 Quản lý công
Tìm thấy 18 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1