Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về văn hóa - thông tin tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội
Phùng Minh Hải
TS. Lê Thanh Huyền 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1