Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Mai Anh
PGS.TS. Lê Trọng Hách 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1