Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về phương tiện và người điều khiển xe máy kéo nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trần Đình Sơn
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Phan Quang Ngọc
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
3 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức ngành giáo dục tại các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Khắc Kim
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đậu Đình Sáng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Thị Bích Hoàng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Phạm Thị Nhâm Anh
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Lê Lam Sơn
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện EaSúp, tỉnh Đắk Lắk
Phùng Thị Phương Loan
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Đức Hà Nguyên
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Võ Văn Dũng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đinh Quang Vũ
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước đối với dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đỗ Thị Phượng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Cẩm Oanh
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Cẩm Oanh
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
15 ThS
Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đinh Quang Vũ
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
16 ThS
Quản lý nhà nước đối với dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đỗ Thị Phượng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
17 ThS
Quản lý nhà nước đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Cẩm Oanh
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
18 ThS
Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đinh Quang Vũ
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
19 ThS
Quản lý nhà nước đối với dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đỗ Thị Phượng
TS. Lê Văn Từ 2020 Quản lý công
Tìm thấy 19 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1