Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bảo vệ quyền con người qua hoạt động kiểm sát giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm - Từ thực tiễn viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Thành Chung
TS. Lê Vệ Quốc 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1