Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Phạm Văn Quảng
PGS.TS. Lê Xuân Bá 2020 Quản lý công
2 TS
Quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở vùng đồng bằng Sông Hồng
Trần Thị Huyền Trang
PGS.TS Lê Xuân Bá, PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1