Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng công chức tại Bộ Lao động - thương binh và xã hội
Nguyên Duy Trí Nhân
TS. Lê Xuân Cử 2020 Quản lý công
2 ThS
Nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam
Phạm Quốc Tuân
TS. Lê Xuân Cử 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1