Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh An
TS. Lý Thị Huệ 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở tỉnh Quảng Ninh
Trần Thị Phương Thảo
TS. Lý Thị Huệ 2018 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1