Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THANH CƯỜNG
TS. LƯƠNG MINH VIỆT 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1