Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Dịch vụ hành chính công từ thực tiễn tai UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Giặc
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2017 Quản lý công
2 ThS
BẢO ĐẢM PHÁP LÝ THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN Ở TỈNH PHÚ YÊN
NGUYỄN THỊ TUYẾT VY
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
BÙI NGỌC TUẤN
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Đảm bảo quyền con người của người có HIV/AIDS - Từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Nhung
PGS.TS Lương Thanh Cường 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại Cục đăng kiểm Việt Nam
Phạm Thị Trà My
PGS. TS Lương Thanh Cường 2017 Quản lý công
6 ThS
Pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự - Từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk
Lê Khắc Đức
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực nội vụ ở tỉnh nội vụ ở tỉnh Nam Định
Nguyễn Thanh Thủy
PGS.TS. Lương Thành Cường 2017 Quản lý công
8 ThS
Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên ở đô thị - từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Trần Thị Bích Hanh
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1