Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ THANH PHÚC
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2017 Quản lý công
2 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ THANH PHÚC
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2017 Quản lý công
3 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ THANH PHÚC
PGS.TS. LƯU KIẾM THANH 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1