Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Tp.HCM
Lê Minh Duẩn
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Diệp Phương Nghi
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Thị Kim Dung
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân Lào
Thalonsay Thammavong
TS. Lương Minh Việt 2016 Quản lý công
5 ThS
Quản lý tài chính tại trường cao đẳng y tế Huế
Lê Hoàng Bảo Ngân
TS. Lương Minh Việt 2016 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
Quản lý nhà nước đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Quảng Trị
Trần Phương Đông
TS. Lương Minh Việt 2016 Quản lý công
7 ThS
Quản lý tài chính tại Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Bình
Đinh Quốc Khánh
TS. Lương Minh Việt 2017 Tài chính - Ngân hàng
8 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thừa Thiên Huế
Trương Gia Phú
TS. Lương Minh Việt 2017 Tài chính - Ngân hàng
9 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Lê Văn Sơn
TS. Lương Minh Việt 2017 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1