Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Điều chỉnh pháp luật về sắp xếp tổ chức hành chính nhà nước
Nguyễn Phi Đa
PGS.TS Lương Thanh Cường 2021 Luật hiến pháp và luật hành chính
2 ThS
Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ
Trần Linh Giang
PGS.TS Lương Thanh Cường 2021 Luật hiến pháp và luật hành chính
3 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra Sở Y tế Hà Nội
Nguyễn Trọng Huân
PGS.TS Lương Thanh Cường 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh - từ thực tiễn tỉnh An Giang
Võ Thị Ánh Xuân
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020 2020
5 ThS
Thực hiện pháp luật về đăng ký quyền sử dụng đất tại Thị xã đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Trần Thị Thanh Thảo
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020 2020
6 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai của UBND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
NGUYỄN THANH TÂM
PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2020 Quản lý công
7 ThS
Phân cấp quản lý nhà nước đối với giáo dục phổ thông tại tỉnh Kiên Giang
TRẦN THÚY QUYÊN
PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2020 Quản lý công
8 ThS
Thực hiện pháp luật về đăng ký quyền sử dụng đất tại Thị xã đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Trần Thị Thanh Thảo
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
9 ThS
Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng
Hoàng Đức Trung
PGS.TS Lương Thanh Cường 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nhà ở - từ thực tiễn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Vũ Văn Sinh
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020 Quản lý công
11 ThS
Tổ chức và hoạt động của chính quyền xã - từ thực tiễn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Hoàng Quang Giáp
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
12 ThS
Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới - từ thực tiễn huyện Kinh Mô, tỉnh Hải Dương
Cao Thị Huyền Trang
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020 Chính sách công
13 ThS
Tăng cường quản lý trật tư xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk
Quách Thị Thu Hằng
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020 Quản lý công
14 ThS
Tổ chức và hoạt động tiếp công dân trong cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ LUYẾN NHỚ
LƯƠNG THANH CƯỜNG 0 Quản lý công
15 ThS
Quản lý Nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
TRẦN MỸ DUNG
LƯƠNG THANH CƯỜNG 0 Quản lý công
16 ThS
Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng của chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
LẠI THỊ MỘNG LINH
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020
17 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
TĂNG THANH LUÂN
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020
18 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát, tỉnh Tây Ninh
VÕ THỊ THANH
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2020
19 ThS
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HỒ XUÂN ANH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
20 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN NGỌC HIẾU
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
21 ThS
CẢI CÁCH TƯ PHÁP - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÁI SƠN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
22 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XÉT XỬ HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG ĐỨC HẢI
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
23 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG XUÂN THUẬN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Quản lý công
24 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN MINH TRINH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
25 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ NGỌC THỊNH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
26 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG BỘ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH-TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỮU ĐOAN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
27 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÁNH BẮT XA BỜ Ở QUẢNG NGÃI
HuỲNH THỊ ÁNH SƯƠNG
PGS.TS. LƯƠNG THANH CƯỜNG 2020 Quản lý công
28 TS
Chất lượng thẩm phán Tòa án Nhân dân nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khamphanh SoPhabmixay
PGS.TS. Lương Thanh Cường, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Quản lý công
29 ThS
Pháp luật về di sản văn hóa Việt Nam hiện nay
Trần Nguyên Hải
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
30 ThS
Thực hiện pháp luật về công chức lãnh đạo, quản lý cấp vụ - từ thực tiễn Bộ Nội Vụ
Nguyễn Văn Thủy
PGS.TS. Lương Thanh Cường 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 41 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12