Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QLNN về nguồn nhân lực tại Đài truyền hình Việt Nam
Nguyễn Xuân Công
TS. Lưu Anh Đức 2018 Quản lý công
2 ThS
Chính sách tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
Trần Thị Hồng Thắm
TS. Lưu Anh Đức 2017 Chính sách công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1