Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam
Vũ Đức Lễ
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
TS. Nguyễn Minh Sản
2017 Quản lý công
2 TS
Thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Tây Nguyên
Nguyễn Thị Linh Giang
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
PGS. TS. Lê Văn Đính
2017 Quản lý công
3 TS
Chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng
Phạm Ngọc Huyền
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến
2017 Quản lý công
4 ThS
Năng lực cán bộ UBND cấp xã, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Đặng Kim Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
5 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Vũ Thị Thanh Hương
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
6 ThS
Bồi dưỡng kỹ năng hành chinh cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
7 ThS
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức và phòng ban chuyên môn tại UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Nhung
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2016 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1