Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã - Từ thực tiễn ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Việt Thành
PGS. TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
2 ThS
Hiện đại hóa hành chính tại UBND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Phùng Thị Tuyết Mai
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
3 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính tại bảo hiểm xã hội Tp. HCMThành phố Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ DINH
PGS.TS LƯU KIẾM THANH 2020 Quản lý công
4 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại UBND quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
PHAN THANH DIỄM
PGS.TS LƯU KIẾM THANH 2020 Quản lý công
5 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Trần Thị Tuyết
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
6 ThS
Kiểm soát thủ tục hành chính tại cục văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguyễn Ngọc Khanh
PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
7 ThS
Thực hiện Pháp luật về văn hóa giao tiếp trong tiếp công dân tại UBND quận Long Biên - Hà Nội
Nguyễn Nhất Long
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
8 ThS
Quản lý nhà nước về lưu trữ tại tỉnh Đắk Lắk
Phạm Thị Xuyên
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
9 ThS
Tuyên truyền phổ biến về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Phan Thành Việt
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn thực thẩm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Hồ Thị Tươi
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
11 ThS
Tuyển chọn công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Phan Duy Chương
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
12 ThS
Tuyển chọn công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Phan Duy Chương
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
13 ThS
Tuyển chọn công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
Phan Duy Chương
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
14 ThS
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ THỊ QUYÊN
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2018 Quản lý công
15 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
ĐẶNG XUÂN SANG
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2018 Quản lý công
16 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Mạc Tuấn Nhã
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2018 Quản lý công
17 ThS
Kỹ năng giao tiếp trong thực hiện thực thi công vụ của công chức văn phòng sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Trịnh Văn Hoàng
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 0 Quản lý công
18 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của nhà xuất bản Công an nhân dân
Nguyễn Hà Linh
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2019 Quản lý công
19 TS
Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương
Lê Ngọc Hồng
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
PGS.TS Ngô Thành Can
2019 Hành chính công
20 TS
Hệ thống hóa văn bản ngành giáo dục, đào tạo
Tống Duy Tình
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
PGS.TS Chu Hồng Thanh
2019 Hành chính công
21 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản tại Tổng cục thuế
Nguyễn Thị Huyền Nhung
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2019 Quản lý công
22 TS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Thanh Sơn
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
23 TS
Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam
Vũ Đức Lễ
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
TS. Nguyễn Minh Sản
2017 Quản lý công
24 TS
Thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Tây Nguyên
Nguyễn Thị Linh Giang
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
PGS. TS. Lê Văn Đính
2017 Quản lý công
25 TS
Chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng
Phạm Ngọc Huyền
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến
2017 Quản lý công
26 ThS
Năng lực cán bộ UBND cấp xã, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Đặng Kim Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
27 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
Vũ Thị Thanh Hương
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
28 ThS
Bồi dưỡng kỹ năng hành chinh cho đội ngũ công chức xã trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Oanh
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2017 Quản lý công
29 ThS
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức và phòng ban chuyên môn tại UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Nhung
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh 2016 Quản lý công
Tìm thấy 29 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1