Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHO CHÍNH QUYỀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN VĂN TRƯỜNG
TS. LẠI ĐỨC VƯỢNG 2017 Quản lý công
2 ThS
Hiệu quả hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Lại Đức Vượng 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý hồ sơ công chức thuộc Bộ Nội vụ
Tạ Thị Tuyết Nhung
TS. Lại Đức Vượng 2017 Quản lý công
4 ThS
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Lại Đức Vượng 2016 Quản lý công
5 ThS
Hiện đại hóa hành chính tại UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Tạ Thị Diệu Hằng
TS. Lại Đức Vượng 2016 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1