Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá công chức tại Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam
Phan Ngọc Thúy
TS. Lại Đức Vượng 2020 Quản lý công
2 ThS
Xây dựng chính quyền điện tở tại thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập
Đinh Thu Hiền
TS. Lại Đức Vượng 2020 Quản lý công
3 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản tại UBND quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Bùi Chí Thanh
TS. Lại Đức Vượng 2020 Quản lý công
4 ThS
TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHO CHÍNH QUYỀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN VĂN TRƯỜNG
TS. LẠI ĐỨC VƯỢNG 2017 Quản lý công
5 ThS
Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang
Nguyễn Ngọc Linh
TS. Lại Đức Vượng 2018 Quản lý công
6 ThS
Bòi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kan
Sầm Văn Trân
TS. Lại Đức Vượng 2019 Quản lý công
7 ThS
TẠO NGUỒN CÁN BỘ CHỦ CHỐT CHO CHÍNH QUYỀN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHAN VĂN TRƯỜNG
TS. LẠI ĐỨC VƯỢNG 2017 Quản lý công
8 ThS
Hiệu quả hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Lại Đức Vượng 2017 Quản lý công
9 ThS
Quản lý hồ sơ công chức thuộc Bộ Nội vụ
Tạ Thị Tuyết Nhung
TS. Lại Đức Vượng 2017 Quản lý công
10 ThS
Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Ngọc Tuấn
TS. Lại Đức Vượng 2016 Quản lý công
11 ThS
Hiện đại hóa hành chính tại UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Tạ Thị Diệu Hằng
TS. Lại Đức Vượng 2016 Quản lý công
Tìm thấy 11 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1