Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
TS. Mai Đình Lâm 2021 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với nước mặt trong sản xuất nông nghiệp tại Huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Bùi Thế Trang
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về Môi trường trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Trương Văn Hạng
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
4 ThS
Hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Võ Thị Thương Nam
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước đối với thuế xuất, nhập khẩu tại Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN MINH THÌNH
TS. MAI ĐÌNH LÂM 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
MAI THỊ ANH TRÚC
TS. MAI ĐÌNH LÂM 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nhà Bè, Tp. HCMThành phố Hồ Chí Minh
LÊ THỊ ANH THƯ
TS. MAI ĐÌNH LÂM 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
HOÀNG VĨNH NGUYÊN
TS. MAI ĐÌNH LÂM 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trịnh Trọng Thành
TS.Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
11 ThS
Quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập của Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thanh Hiền
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
12 ThS
Quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trịnh Trọng Thành
TS.Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
13 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện nhà bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
TS. Mai Đình Lâm 2020 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Đồng Tháp
Huỳnh Minh Trí
TS. Mai Đình Lâm 0 Quản lý công
15 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại Thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương
Võ Trần Thanh Vân
TS. Mai Đình Lâm 0 Quản lý công
16 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Đặng Ánh Thùy
TS. Mai Đình Lâm 0 Quản lý công
17 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
NGUYỄN HỘI
TS. Mai Đình Lâm 2020
18 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
ĐẶNG HIẾU THẢO
TS. Mai Đình Lâm 2019
19 ThS
Quản lý nhà nước đối với xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
ĐỖ VĂN DŨNG
TS. Mai Đình Lâm 2019
20 ThS
Quản lý về thu thuế sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Hoài Bảo
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
21 ThS
Năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Tp.HCM
Ngô Trí Dũng
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
22 ThS
Quản lý nhà nước về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Lê Thị Kiều Diễn
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
23 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Đỗ Ngọc Thu
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
Tìm thấy 23 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1