Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý về thu thuế sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Hoài Bảo
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
2 ThS
Năng lực thực thi công vụ của cán bộ kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Tp.HCM
Ngô Trí Dũng
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Lê Thị Kiều Diễn
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Đỗ Ngọc Thu
TS. Mai Đình Lâm 2017 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1