Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quyền của đương sự trong xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự tại tòa án nhân dân tối cao
Lê Thị Xuân
TS. Mai Đắc Biên 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Bùi Đức Hậu
TS. Mai Đắc Biên 2019 Luật Hiến pháp
3 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI THÔNG QUA KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN QUỐC VINH
TS. MAI ĐẮC BIÊN 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
4 ThS
Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Trần Thị Hiên
TS. Mai Đắc Biên 2018 Quản lý công
5 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Bùi Đức Hậu
TS.. Mai Đắc Biên 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1