Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở riêng lẻ và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
Lê Minh Triết
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các quận nội thành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Đặng Văn Thắng
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
3 ThS
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sóc Trăng
Khưu Thị Diệu Huyền
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
4 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức phường, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Mai
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
5 ThS
Năng lực công chức văn phòng - thống kê phường thuộc quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Minh Tú
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
6 ThS
Năng lực thực thi công vụ của Chủ tịch ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Vũ Yến Oanh
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
7 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức phường, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Mai
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
8 ThS
Năng lực công chức văn phòng - thống kê phường thuộc quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Trần Minh Tú
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
9 ThS
Năng lực thực thi công vụ của Chủ tịch ủy ban nhân dân phường trên địa bàn quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Vũ Yến Oanh
TS. Mai Hữu Bốn 2020 Quản lý công
Tìm thấy 9 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1