Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Hồng
TS. Ngô Văn Trân 2020 Quản lý công
2 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường, thành phố Quảng Ngãi
Đinh Thị Mỹ Công
TS. Ngô Văn Trân 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Nguyễn Ngọc Tiến
TS. Ngô Văn Trân 2020 Quản lý công
4 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ VĂN THỊNH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2017 Quản lý công
5 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VIỆT LINH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2017 Quản lý công
6 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯƠNG CÔNG LÂM
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2018 Quản lý công
7 ThS
VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN NGỌC KIM CƯƠNG
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2018 Quản lý công
8 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN THÊM
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2018 Quản lý công
9 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRƯƠNG PHƯỚC AN
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2019 Quản lý công
10 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI HÓA THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ PHAN THANH HIẾU
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2019 Quản lý công
11 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
NGUYỄN LÊ THIÊN LAM
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2019 Quản lý công
12 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
NGUYỄN TUẤN ANH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2020 Quản lý công
13 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VIỆT LINH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2017 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Hồng
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
15 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường thành phố Quảng Ngãi
Đinh Thị Mỹ Công
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
Tìm thấy 15 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1