Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VIỆT LINH
TS. NGÔ VĂN TRÂN 2017 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Hồng
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
3 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã, phường thành phố Quảng Ngãi
Đinh Thị Mỹ Công
TS. Ngô Văn Trân 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1