Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 16 XÃ VÙNG BIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ ÁI LOAN
PGS. TS NGUYỄN HỮU HẢI 2017 Quản lý công
2 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN BÁ MINH
PGS.TS. NGUYỄN HỮU HẢI 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1