Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG THỊ HOÀI
TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN 2017 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG THỊ HOÀI
TS. NGUYỄN HOÀNG HIỂN 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1