Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM THỊ DIỆU HÀ
TS. NGUYỄN NGỌC VÂN 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1