Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC NỮ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1