Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG 2017 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỔNG HỢP VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ THANH NGA
TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1